675 109
Børn Voksne

Handstedgaard

Gården var tidligere en af egnens største gårde og har også været i kongelig besiddelse. Den blev første gang nævnt i Kong Valdemars jordebog fra 1230, som kongeligt gods med 2500 ha jord. Der findes stadig rester af det oprindelige voldsted i haven. Meget tyder på, at gården er bygget for at holde opsyn og kontrol med færdslen på en af Jyllands vigtigste veje, og måske opkræve vejskat. Helt tilbage til omkring Kristi fødsel har trafikken fra Kolding og Vejle til Skanderborg og Århus naturligt valgt vejen over de brede, sumpede Hansted enge.